Wpisy Tagi: zwolnienia

Podatek liniowy od dochodów osób fizycznych

okularyCzęsto się słyszy o konieczności przeprowadzenia reformy podatków publicznych. Wskazuje się, że system, gdzie istnieją liczne możliwości odliczeń kwot od podatków od osób fizycznych, a także zwolnień od płacenia takiego podatku jest nie tylko niesprawiedliwe, ale powoduje nadużycia. Sugeruje się, że system podatkowy oparty na podatku progresywnym powoduje, że osoby, które zarabiają więcej nie chcą inwestować w gospodarkę, gdyż i tak już płaca większe podatki. Dlatego twierdzi się, że bardziej sprawiedliwym jest system podatku liniowego od dochodów od osób fizycznych. Wielu specjalistów oraz niektórych polityków szczególnie tych z prawej strony sceny politycznej, jest to najbardziej sprawiedliwy, bo wszyscy będą płacić wg jednej stawki. Jak łatwo jednak zauważyć, taki system preferuje osoby, które zarabiają najlepiej, a krzywdzi tych, których dochód kwalifikował ich do nie płacenia podatku dochodowego.

Sposób na ominięcie podatku

zapisywanieOczywiście podatki należy płacić i ten fakt jest niezaprzeczalny. W pewnych sytuacjach prawo, a raczej sytuacja pozwala na uniknięcie konieczności zapłacenia podatku. O jakich sytuacjach mowa? Na pewno jako przykład możemy przytoczyć tutaj kupno samochodu. Zasadniczo bowiem jeśli kupujemy samochód, to musimy uiścić pewną kwotę podatku. Zasadniczo bowiem co nieco się wzbogaciliśmy i dlatego musimy coś z tych pieniędzy dać państwu. Są oczywiście wyjątki. Podatek płacimy wówczas, gdy kupujemy samochód na wtórnym rynku. Jeśli jest on bardzo stary, to również jesteśmy z takiej opłaty zwolnieni. Niewątpliwie jednak jeśli kupujemy samochód w komisie samochodowym, to bardzo często, aby zachęcić do jego kupna, właściciele tychże komisów zwalniają kupującego z obowiązku uiszczania koniecznej opłaty skarbowej. Tym samym klient ma możliwość zaoszczędzić co nieco. To oczywiście pewien wyjątek, gdyż w każdym innym przypadku podatek ten należy zapłacić.