Wpisy Tagi: wieki

Historia podatków

teczkiPodatki znane są już od wielu wieków, albowiem po raz pierwszy pojawiły się one w wiekach średnich. W starożytności podatkami i daninami były zawsze obciążone jedynie nieliczne grupy ludzi, żyjących w państwie. Już w starożytnym Egipcie istniały podatki, albowiem państwo zabierało ludności część ich plonów rolnych. Te plony przeznaczane były najczęściej na potrzeby wojska, oraz administracji państwa. Także w starożytnym Rzymie istniały podatki. Jednakże tutaj oprócz świadczeń w postaci plonów wprowadzono także daniny pieniężne. Podatki w epoce średniowiecza podatki wcale nie odgrywały dużej roli, albowiem nie były wysokie. System podatkowy rozwinął się dopiero w XV wieku w Anglii i Francji. Znaczenie podatków bardzo wzrosło w XIX wieku albowiem w tym okresie to właśnie z nich utrzymywane było całe państwo. Dziś podatki także odgrywają bardzo duże znaczenie, co sprawia, że wciąż one rosną i służą potrzebom państwa.