Wpisy Tagi: ustawa

Karta podatkowa

1278Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce są cztery sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Należą do nich podatek liniowy, ogólne zasady opodatkowania oraz ryczałt od ewidencjonowanych dochodów. Owszem każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, ma możliwość zadeklarowania się w jaki sposób będzie naliczała i odprowadzała podatek dochodowy, jednak nie znaczy to, że każda forma jest dostępna dla każdego takiego podmiotu. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania się, nie wymaga prowadzenia żadnej księgowości. Możliwość opodatkowania kartą podatkową jest regulowana za pomocą Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość Podatku jest określana w formie decyzji określanej przez właściwy Urząd Skarbowy. Lista osób, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania jest wymieniona w załączniku do Ustawy, jednak są to głównie osoby świadczące usługi w zakresie handlu, a także w zakresie transportu za pomocą jednego pojazdu.

Plusy i minusy pozostaniem płatnikiem VAT

kalk obliczenaUstawą z dnia 8 stycznia 1993 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęły obowiązywać przepisy o podatku od towarów i usług VAT. Podatek ten jest podatkiem pośrednim, a więc tak naprawdę jest on pobierany na każdym etapie obrotu towarem czy też usługami, jednak przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT może sobie tan podatek w przyszłości odliczyć i tak naprawę konieczność zapłacenia tego podatku spada na barki konsumenta jako odbiorcy ostatecznego. Większość przedsiębiorców zastanawia się, czy zostać płatnikiem tego podatku. Z mocy prawa zwolnieni od płacenia tego podatku są przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ciągu trwania roku podatkowego są zwolnione z płacenia tego podatku. Dopiero kiedy przekroczy limit obrotów, niejako automatycznie staje się jego płatnikiem. Na pewno plusem bycia płatnikiem VAT jest to, że będąc ogniwem w obrocie usługami lub też towarem można sobie naliczony podatek w przyszłości odliczyć.