Wpisy Tagi: usługa

Usługa opodatkowana

przybornikJeśli udajemy się do notariusza, to oprócz tego, że musimy zapłacić jemu samemu za konkretną usługę, to dodatkowo prawo nakłada na nas konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Jest to specjalny podatek, z którym stykamy się w głównym stopniu właśnie u notariusza, aczkolwiek nie tylko. Prawo nie jest w tym miejscu na tyle rygorystyczne, aby zawsze wskazywało stronę, która miałaby ten podatek zapłacić. W tej kwestii zasadniczo zawsze jest możliwość wyboru. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest płacony przez jedną bądź drugą stronę. Każdy więc zakup ziemi, mieszkania, domu, przepisanie praw własności czy też zrzeczenie się majątku, wiąże za sobą konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w postaci podatku od czynności cywilno-prawnych. W tym miejscu nie ma zasadniczo żadnych wyjątków i sytuacji, w których moglibyśmy być zwolnieni z konieczności płacenia tego podatku. To jest po prostu w te czynności wpisane.

Element niezbędny – faktura VAT

obliczenia kJeśli jakąś usługę lub produkt, który kupiliśmy, mamy możliwość odliczyć od naszego dochodu bądź podatku w naszym rocznym zeznaniu podatkowym, to jedną z podstawowych czynności, jakich musimy dokonać, jest postaranie się o fakturę VAT na daną usługę czy też na dany towar. Jest to element niezbędny, aby móc cokolwiek odliczyć od podatku lub dochodu. Nie wystarczy bowiem żaden paragon, a tym bardziej nie wystarczy słowne zapewnienie, że od danego zakupu został odprowadzony podatek. Zasadniczo sytuacja ta dotyczy w głównej mierze faktur za usługi i towary budowlane. Z ulg budowlanych korzysta bowiem bardzo duża liczba ludzi. Ponadto również taka sytuacja może dotyczyć ulgi internetowej. W tym przypadku wystarczającym dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności może być faktura elektroniczna. Nie trzeba zatem w każdym przypadku przedstawiać faktury papierowej. Zasadniczo jednak za każdym razem należy udowodnić dokonany zakup.