Wpisy Tagi: Unia

Warto zostać płatnikiem VAT?

obliczenia olowekPodatek VAT został wprowadzony 20 lat temu, w roku 1993 jako jeden z elementów dostosowujących polskie prawo do prawa europejskiego, przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Podatek od towarów i usług – VAT jest podatkiem pośrednim, którego tak w rzeczywistości płaci klient, a więc osoba, do której w końcowej fazie trafia towar lub też na rzecz której zostaje wykonana usługa. Każda firma, która rozpoczyna swoją  działalność w trakcie trwania roku podatkowego, jest z mocy prawa zwolniona z podatku od towarów i usług. Jednak to zwolnienie nie działa, jeśli ich obrót przekroczy określony w ustawie limit. W związku z tym, tak naprawdę od samego przedsiębiorcy zależy, czy chce być płatnikiem VAT czy tez nie. Musi sobie sprawę przemyśleć i przekalkulować, gdyż nie można tak łatwo ponownie być zwolnionym z płacenia tego podatku, kiedy się ktoś zdecydował na pozostanie takim płatnikiem, następna taka możliwość będzie dopiero po trzech latach.

Pośrednio, lecz tylko dla niektórych

monetaaJednym z podatków, które dotyczą każdego z nas, podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług, jest podatek akcyzowy. Podobnie jak w przypadku VAT, mówimy tutaj o podatku pośrednim. W tym przypadku jednakże akcyzą nie są objęte wszystkie, a jedynie wybrane produkty i usługi. Tak przynajmniej jest w naszym kraju. Niewątpliwie jednak regulacje dotyczące podatku akcyzowego są odmienne dla każdego kraju albo też łącznie dla krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. O podatku akcyzowym możemy zatem mówić w odniesieniu do zapłaty za energię elektryczną, do wyrobów energetycznych, alkoholu oraz napojów alkoholowych czy też w odniesieniu do wyrobów tytoniowych. Jeśli chodzi o akcyzę, to mamy ją również zawartą w paliwie. Zatem możemy powiedzieć, że mimo tego, iż podatek ten nie jest aż tak powszechny jak podatek od towarów i usług, to jednak jest on pośrednio płacony przez wszystkich Polaków.