Wpisy Tagi: transakcja

I stąd to właśnie wynika

racjunekZasadniczo osoba fizyczna udając się do sklepu, otrzymuje paragon i na tym cała transakcja się kończy. Bywają jednakże przypadki, kiedy istnieje konieczność wystawienia faktury VAT lub takie jest życzenie klienta. Z czego to wynika? Oczywiście z przepisów ustawy, a tak dokładnie chodzi o ustawę o podatku od towarów i usług z roku 2004 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z roku 2008. Kierując się ogólną zasadą przyjętą w przepisach ustawowych, obowiązek wystawienia faktury za dany towar lub usługę następuje w terminie nie dłuższym niż siedem dni od czynności sprzedaży. Jednocześnie ustawodawca przewidział określoną i zamkniętą ilość transakcji, przy których można wystawić fakturę zanim dana usługa zostanie wykonana lub też dany towar wydany kupującemu. Otrzymanie płatności przez sprzedającego również może nastąpić przed wydaniem towaru lub wyświadczeniem danej usługi. Jak jednak podkreślono, taka możliwość jest w dużym stopniu ograniczona.

Akcja społeczna weź paragon

rachunek liczbyByć może sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wielkie straty może przynosić nieewidencjonowanie przez sprzedawców dokonywanych transakcji. Jeśli bowiem każdego dnia dany przedsiębiorca nie ewidencjonuje jakiegoś jednego, dwóch lub nawet kilku transakcji, to biorąc pod uwagę ilość podmiotów na naszym rynku, można powiedzieć, że Skarb Państwa zdecydowanie traci każdego dnia miliony złotych. Dlatego też między innymi ograniczeniu takiego procederu służy akcja pod nazwą weź paragon. Oczywiście nikt nikogo nie zmusza do tego, aby ten paragon wziąć ze sobą, aby żądać od sprzedawcy wydania go, ale też tak naprawdę obowiązkiem każdego sprzedawcy jest wydanie takiego paragonu. Akcja społeczna oczywiście nie narzuca niczego klientowi, ale przypomina, że nie wydawanie paragonów fiskalnych i nie przepuszczanie danej transakcji przez kasę fiskalną jest wykroczeniem i oszustwem. Toteż ważne jest to, aby jednak ten paragon zawsze się pojawił.