Wpisy Tagi: system

System podatkowy w Polsce

60pln 20zlSystem podatkowy jest najważniejszym instrumentem polityki budżetowej państwa, generującym dochód państwa. System podatkowy ponadto umożliwia realizację zadań państwa z zakresu polityki społecznej, a także umożliwia makroekonomiczne kreowanie popytu w kraju. Jak widać, system podatkowy jest bardzo ważnym elementem polityki państwa, dlatego ważne jest, by system ten był jak najbardziej wydajny i sprawiedliwy. Trudno jednak mówić cokolwiek o systemie podatkowym, jeżeli nie wiadomo co to są podatki. Podatek jest obowiązkowym, pieniężnym, bezzwrotnym świadczeniem na rzecz państwa lub wskazanych przez niego związków publicznoprawnych. W definicji jest powiedziane, że jest to świadczenie bezzwrotne , jednak w wielu systemach podatkowych są możliwości uzyskania zwrotów podatków ( na przykład przedsiębiorcy mogą odzyskać podatek VAT). Na świecie jest wiele systemów podatkowych, jednak każde z państw stosuj swój własny system podatkowy, dostosowany do swoich potrzeb i możliwości, nie można więc stosować jakiejkolwiek kalki podczas szukania odpowiedniego systemu podatkowego dla siebie.

Jaki system podatków od dochodów osób fizycznych?

zeznaienie pitNikt nie lubi płacić podatków. Szczególnie jeśli ktoś zarabia sporo i ma do odprowadzenia spore kwoty do skarbu państwa. Państwo z kolei robi wszystko, lub też powinno wykonać wszelkie ruchy, które zmierzałyby to uzyskania jak największych dochodów z podatków nie tylko od osób fizycznych, ale również osób prawnych i podatków pośrednich. Wykonywane jest to poprzez szereg narzędzi, między innymi poprzez system podatkowy. Na świecie są dwa podstawowe systemy naliczania podatków od dochodów od osób fizycznych. Po pierwsze to system oparty na zasadzie proporcjonalnej. Polega to na tym, że podatki płaci się w zależności od wysokości dochodów. Im większy dochód, tym większa suma odprowadzona do skarbu państwa. Skala podatkowa jest zazwyczaj powiązana z progami podatkowymi, przekroczenie których skutkuje płaceniem podatków z wyższej stawki podatkowej. W tym przypadku zazwyczaj prawo dopuszcza kwotę wolną od opodatkowania, podobnież jak liczne zwolnienia i ulgi.

Podatki w Polsce

akty aktaPolski system podatkowy bardzo bogaty jest w różnego rodzaju podatki. Tak się składa, że większość obywateli naszego kraju nie jest w stanie objąć całego tego systemu płacenia podatków. Jakie zatem mamy w naszym kraju podatki? Przede wszystkim należy w tym miejscu wyróżnić podatki od towarów i usług, czyli popularny VAT. Można powiedzieć, że jest to najbardziej z popularnych u nas podatków. Poza tym mamy również podatek dochodowy, a więc ten, który również uiszcza każdy z nas. Poza tym możemy również wyróżnić podatek od czynności cywilnoprawnych. Między innymi można go spotkać przy udzielaniu pożyczek jak również przy innych czynnościach. Poza tym przecież mamy sławną już akcyzę, która bardzo mocno widoczna jest na stacjach paliw w cenie tego drogocennego płynu. Tak w zasadzie można też różne rodzaje podatków podzielić na mniejsze części i w każdej z nich wyróżnić jeszcze po kilka mniejszych podatków. Zasadniczo więc w naszym kraju musimy płacić sporą ilość różnych podatków, przez co nasze budżety nie są w stanie zaspokoić naszych potrzeb.

13 polskich podatków

zlotowkiiW polskim systemie podatkowym możemy zasadniczo wyróżnić trzynaście różnych podatków. Dziesięć z nich są podatkami bezpośrednimi, płaconymi od razu przez daną osobę, a trzy pozostałe to podatki pośrednie. Zasadniczo nie ma wielkiej różnicy dla podatnika, w jaki sposób zapłaci on dany podatek. Tak w zasadzie i tak będzie musiał go uiścić i tak. Podatkami bezpośrednimi w Polsce są: Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cwyilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek tonażowy. Do podatków pośrednich natomiast możemy zaliczyć podatek od towarów i usług, podatek od gier oraz podatek akcyzowy. Zasadniczo każdy z nas z przynajmniej trzema podatkami stykamy się na co dzień, a większość z nas nawet z większą ich ilością.