Wpisy Tagi: system podatkowy

System podatkowy w Polsce

60pln 20zlSystem podatkowy jest najważniejszym instrumentem polityki budżetowej państwa, generującym dochód państwa. System podatkowy ponadto umożliwia realizację zadań państwa z zakresu polityki społecznej, a także umożliwia makroekonomiczne kreowanie popytu w kraju. Jak widać, system podatkowy jest bardzo ważnym elementem polityki państwa, dlatego ważne jest, by system ten był jak najbardziej wydajny i sprawiedliwy. Trudno jednak mówić cokolwiek o systemie podatkowym, jeżeli nie wiadomo co to są podatki. Podatek jest obowiązkowym, pieniężnym, bezzwrotnym świadczeniem na rzecz państwa lub wskazanych przez niego związków publicznoprawnych. W definicji jest powiedziane, że jest to świadczenie bezzwrotne , jednak w wielu systemach podatkowych są możliwości uzyskania zwrotów podatków ( na przykład przedsiębiorcy mogą odzyskać podatek VAT). Na świecie jest wiele systemów podatkowych, jednak każde z państw stosuj swój własny system podatkowy, dostosowany do swoich potrzeb i możliwości, nie można więc stosować jakiejkolwiek kalki podczas szukania odpowiedniego systemu podatkowego dla siebie.