Wpisy Tagi: podatek

Formy opodatkowania prowadzących działalność gospodarczą

dokumenty yFormy opodatkowania dochodów od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy, kto uzyskuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dochód powinien zgodnie z prawem odprowadzić podatek od dochodów. W Polsce jest zróżnicowany system płacenia podatków od osób fizycznych – inny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, inny jest dla osób takiej działalności nie prowadzących. Jeśli chodzi o osoby uzyskujące dochód z działalności, każdy kto rozpoczyna działalność zobowiązany jest do podjęcia decyzji w jaki sposób będzie się rozliczał z fiskusem z uzyskanych dochodów. Możliwości jest kilka – karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne obowiązujące, a od niedawna również podatek liniowy, którego stawka wynosi 19%. Jednak prawo niektóre formy opodatkowania zastrzega sobie wyłącznie dla wybranych osób – na przykład możliwość opodatkowania się podatkiem liniowym 19% mają jedynie osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą, a ponadto nie mogą również z tej formy korzystać osoby, które zrezygnowały z etatu i dokonały samo zatrudniania się.

13 polskich podatków

zlotowkiiW polskim systemie podatkowym możemy zasadniczo wyróżnić trzynaście różnych podatków. Dziesięć z nich są podatkami bezpośrednimi, płaconymi od razu przez daną osobę, a trzy pozostałe to podatki pośrednie. Zasadniczo nie ma wielkiej różnicy dla podatnika, w jaki sposób zapłaci on dany podatek. Tak w zasadzie i tak będzie musiał go uiścić i tak. Podatkami bezpośrednimi w Polsce są: Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cwyilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz podatek tonażowy. Do podatków pośrednich natomiast możemy zaliczyć podatek od towarów i usług, podatek od gier oraz podatek akcyzowy. Zasadniczo każdy z nas z przynajmniej trzema podatkami stykamy się na co dzień, a większość z nas nawet z większą ich ilością.