Wpisy Tagi: opłata

Podatki zostające w gminie

dlugopis nZasadniczo podstawowym bezpośrednim podatkiem, z jakim mamy na co dzień do czynienia jest ten dochodowy, który jest odprowadzany przez naszego pracodawcę. Jednakże innym rodzajem podatku, który również dotyka każdego z nas, jest podatek lub też podatki lokalne. Do tego rodzaju powinności płatniczych możemy zaliczyć pięć rodzajów podatków. Pierwszym z nich jest opłata targowa. Kolejny rodzaj lokalnego podatku to opłata miejscowa. Celowo na tym słowie zakończyliśmy, gdyż w tym miejscu trzeba wspomnieć o kolejnym rodzaju opłaty lokalnej, a jest to opłata miejscowa w tych miejscowościach, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Mamy jeszcze dwa rodzaje opłat lokalnych, a chodzi o opłatę uzdrowiskową oraz o opłatę za posiadanie psa. Oczywiście są to tylko takie ogólne wytyczne na temat poszczególnych rodzajów opłat lokalnych. Każda z nich rządzi się swoimi prawami, przy których możemy wyróżnić również pewne odstępstwa.

Nieco droższe wczasy

kalendarzZasadniczo, gdy wyjeżdżamy w jakieś miejsce na wakacje, to musimy zapłacić sobie noclegi. Oprócz tego, od pewnego czasu mamy również obowiązek uiszczania określonej stawki opłaty klimatycznej. Na tym na pewno nie zarabia ten, kto nam udziela noclegu, ale jest to opłata, która trafia do urzędu gminy. Niby nie jest to wielka kwota, gdyż za dobę jest to kilka złotych od osoby, ale z drugiej strony jeśli weźmiemy pod uwagę kilkudniowy pobyt kilku osób, to kwota opłaty klimatycznej znacznie wzrasta. Jednak w pewnych przypadkach nie trzeba owego podatku płacić. Mianowicie zwolnione z niej są osoby niewidome oraz ich przewodnicy, zwolnione są zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, jak również zwolnione są osoby, które przebywają w szpitalach. Jeśli jedziemy na wakacje, ta opłata musi być uiszczona. Tak w zasadzie poza wyżej wymienionymi, to nie ma od tego żadnych odstępstw. Czasem usługodawca może tą opłatę wziąć na siebie.

Usługa opodatkowana

przybornikJeśli udajemy się do notariusza, to oprócz tego, że musimy zapłacić jemu samemu za konkretną usługę, to dodatkowo prawo nakłada na nas konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Jest to specjalny podatek, z którym stykamy się w głównym stopniu właśnie u notariusza, aczkolwiek nie tylko. Prawo nie jest w tym miejscu na tyle rygorystyczne, aby zawsze wskazywało stronę, która miałaby ten podatek zapłacić. W tej kwestii zasadniczo zawsze jest możliwość wyboru. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest płacony przez jedną bądź drugą stronę. Każdy więc zakup ziemi, mieszkania, domu, przepisanie praw własności czy też zrzeczenie się majątku, wiąże za sobą konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w postaci podatku od czynności cywilno-prawnych. W tym miejscu nie ma zasadniczo żadnych wyjątków i sytuacji, w których moglibyśmy być zwolnieni z konieczności płacenia tego podatku. To jest po prostu w te czynności wpisane.