Wpisy Tagi: obywatel

Podatki pośrednie i bezpośrednie

kalk pitWszystkie podatki, jakie istnieją na terenie Polski dzielą się na dwie główne grupy. Dzieje się tak, dlatego, że współcześnie podatki dzielą się pośrednie i bezpośrednie.  Pierwszym rodzajem podatków są bezpośrednie, które to są nakładane na dochód bądź też majątek potencjalnego podatnika. W tych podatkach istnieje bardzo wiele różnorodnych rodzajów podatków. Możemy tutaj wyróżnić podatki dochodowe, spadkowe, gruntowe. Drugim rodzajem są podatki pośrednie. W skład tych podatków zaliczane są te, jakie nakładane są na wszelkie towary, jakie są przeznaczone do spożycia. Zaliczamy tutaj VAT, akcyzę. Wszelkie te podatki płaci konsument. Podatki, które to płaci obywatel trafiają do wielu różnorodnych miejsc. Przede wszystkim są przeznaczone na rozwój infrastruktury, czy też udoskonalaniu państwa. Podatki w każdym państwie odgrywają bardzo ważną rolę. Podatki mają charakter powszechny, dlatego też każdy obywatel musi je płacić.

Podatkowe obowiązki

kalkulator papierJeżeli wyjaśniamy pojęcie podatków z całą pewnością musimy zacząć od tego, że są to świadczenia pieniężne o charakterze obowiązkowym, które to są pobierane od obywatela przez państwo, w jakim żyje, pracuje oraz egzystuje. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że są to także świadczenia, bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Dzieje się tak, dlatego, ze wszelkie zebrane podatki są zawsze przeznaczone na realizowanie potrzeb organu, który je pobiera. Należy zauważyć, że podatki dziś zawsze występują w formie pieniężnej, jednakże, jeśli cofniemy się do przeszłości zauważymy, że miały one wiele różnorodnych form. Było tak, dlatego, że podatki wobec państwa były płacone także w daninach. Głównymi cechami podatków jest nieodpłatność, przymusowość, publicznoprawność a także bezzwrotność. Wszystkie te elementy składają się na podatki, jakie to współcześnie istnieją na terenie każdego państwa na całym świecie.