Wpisy Tagi: majątek

Podatki pośrednie i bezpośrednie

kalk pitWszystkie podatki, jakie istnieją na terenie Polski dzielą się na dwie główne grupy. Dzieje się tak, dlatego, że współcześnie podatki dzielą się pośrednie i bezpośrednie.  Pierwszym rodzajem podatków są bezpośrednie, które to są nakładane na dochód bądź też majątek potencjalnego podatnika. W tych podatkach istnieje bardzo wiele różnorodnych rodzajów podatków. Możemy tutaj wyróżnić podatki dochodowe, spadkowe, gruntowe. Drugim rodzajem są podatki pośrednie. W skład tych podatków zaliczane są te, jakie nakładane są na wszelkie towary, jakie są przeznaczone do spożycia. Zaliczamy tutaj VAT, akcyzę. Wszelkie te podatki płaci konsument. Podatki, które to płaci obywatel trafiają do wielu różnorodnych miejsc. Przede wszystkim są przeznaczone na rozwój infrastruktury, czy też udoskonalaniu państwa. Podatki w każdym państwie odgrywają bardzo ważną rolę. Podatki mają charakter powszechny, dlatego też każdy obywatel musi je płacić.

Spadek – czyż tylko korzyści?

teczkiPrzyjęło się przekonanie, że jeśli ktoś otrzymuje jakiś spadek, to od tego momentu będzie osobą bogatą. Jednakże w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim należy nadmienić, że od każdej lub prawie każdej darowizny oraz od spadków należy uiścić odpowiednią kwotę podatku. Zasadniczo bowiem otrzymując jakiś spadek lub darowiznę, wzbogacamy się, a tym samym stając się bogatsi, możemy co nieco państwu oddać. Pod podatek od spadków i darowizn może podlegać nabycie praw majątkowych do pewnych rzeczy, nabycie praw do dziedziczenia, praw do jakiegoś wkładu oszczędnościowego, zniesienia współwłasności, zachowku i innych elementów przedstawiających określoną wartość. Zasadniczo w pewnych sytuacjach dana osoba może zostać zwolniona z konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn, ale to są pewne wyjątki. Zasadniczo bowiem tenże podatek musi zostać odprowadzony do Skarbu Państwa bezwzględnie.