Wpisy Tagi: karta

Karta podatkowa

1278Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce są cztery sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Należą do nich podatek liniowy, ogólne zasady opodatkowania oraz ryczałt od ewidencjonowanych dochodów. Owszem każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, ma możliwość zadeklarowania się w jaki sposób będzie naliczała i odprowadzała podatek dochodowy, jednak nie znaczy to, że każda forma jest dostępna dla każdego takiego podmiotu. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania się, nie wymaga prowadzenia żadnej księgowości. Możliwość opodatkowania kartą podatkową jest regulowana za pomocą Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość Podatku jest określana w formie decyzji określanej przez właściwy Urząd Skarbowy. Lista osób, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania jest wymieniona w załączniku do Ustawy, jednak są to głównie osoby świadczące usługi w zakresie handlu, a także w zakresie transportu za pomocą jednego pojazdu.