Wpisy Tagi: karta podatkowa

Karta podatkowa

1278Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce są cztery sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Należą do nich podatek liniowy, ogólne zasady opodatkowania oraz ryczałt od ewidencjonowanych dochodów. Owszem każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, ma możliwość zadeklarowania się w jaki sposób będzie naliczała i odprowadzała podatek dochodowy, jednak nie znaczy to, że każda forma jest dostępna dla każdego takiego podmiotu. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania się, nie wymaga prowadzenia żadnej księgowości. Możliwość opodatkowania kartą podatkową jest regulowana za pomocą Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość Podatku jest określana w formie decyzji określanej przez właściwy Urząd Skarbowy. Lista osób, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania jest wymieniona w załączniku do Ustawy, jednak są to głównie osoby świadczące usługi w zakresie handlu, a także w zakresie transportu za pomocą jednego pojazdu.

Specyficzna forma rozliczania

37pitPrawo podatkowe dopuszcza w Polsce różne formy rozliczania się z fiskusem. Jedną z możliwości, jaką mają do dyspozycji pewne podmioty jest karta podatkowa. Kto może się w ten sposób rozliczać? To oczywiście regulują odpowiednie przepisy prawa. Mówią one wyraźnie, iż poprzez kartę podatkową z fiskusem mogą rozliczać się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczo- usługową, wytwórczo- usługową oraz handlową. Między innymi takie możliwości przysługują osobom, które prowadzą usługi krawieckie, tapicerskie, zegarmistrzowskie, zajmują się handlem detalicznym, działalnością rozrywkową, gastronomiczną, usługami transportowymi lub też prowadzą wolne zawody. Jednocześnie aby móc rozliczać się poprzez kartę podatkową, konkretne podmioty nie mogą korzystać z usług innych podmiotów. Jednocześnie również, jeśli ktoś wybiera taką formę rozliczania się z fiskusem, to automatycznie nie ma prawa do jakichkolwiek ulg oraz odliczeń od podatku i dochodu.