Wpisy Tagi: grunty

Podatek leśny

monetyWydawać by się mogło, że las to jest nasze dobro wspólne i wszyscy powinniśmy o nie dbać. Owszem, jak najbardziej, ale jeśli spojrzymy na przynależność konkretnych gruntów leśnych, to musimy powiedzieć, że mają one konkretnych właścicieli. Na tych właścicielach ciąży obowiązek uiszczania podatku leśnego. W rozumieniu prawa podatek leśny należy odprowadzać od gruntów leśnych, które są ewidencjonowane jako takie. Jedynym wyjątkiem, w którym podatku leśnego nie trzeba płacić, jest ewidencja gruntów z przeznaczeniem na inną działalność niż leśną. Zasadniczo obowiązek płacenia tego podatku ciąży przede wszystkim na właścicielu gruntów leśnych. Poza tym może być to również samoistny posiadacz lasu, wieczysty użytkownik lasu lub posiadacz lasów będących własnością Skarbu Państwa. Jako taki las więc jest dobrem nas wszystkich, ale to tylko takie ogólne stwierdzenie. Tak naprawdę bowiem las ma konkretnego właściciela, który musi za niego płacić podatek.

Nie tylko rolnik

pieniadz bilJeśli mówimy o podatku rolnym, to zasadniczo może się nam wydawać, że obowiązkiem jego płacenia jest obarczony rolnik. Owszem, jak najbardziej tak jest, ale nie tylko rolnik jest obowiązany płacić podatek rolny. Zasadniczo bowiem obowiązek taki spoczywa również na każdej osobie, która jest właścicielem gruntów mających przeznaczenie rolne. Tak w zasadzie, gdyby bardziej się zagłębić w te przepisy, to możemy zauważyć, że obowiązek płacenia podatku rolnego  spoczywa nie tylko na osobie będącej właścicielem gruntów rolnych, ale również na tych, którzy są posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi danych gruntów, jak również posiadaczami gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa. Zasadniczo więc obowiązek płacenia tego podatku jest dosyć szeroki i może dotyczyć nie tylko osoby imającej się rolnictwem. Trzeba spojrzeć zatem do miejscowego planu zagospodarowania i ustalić, jakie przeznaczenie mają dane grunty.