Wpisy Tagi: działalność

Formy opodatkowania prowadzących działalność gospodarczą

dokumenty yFormy opodatkowania dochodów od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy, kto uzyskuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dochód powinien zgodnie z prawem odprowadzić podatek od dochodów. W Polsce jest zróżnicowany system płacenia podatków od osób fizycznych – inny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, inny jest dla osób takiej działalności nie prowadzących. Jeśli chodzi o osoby uzyskujące dochód z działalności, każdy kto rozpoczyna działalność zobowiązany jest do podjęcia decyzji w jaki sposób będzie się rozliczał z fiskusem z uzyskanych dochodów. Możliwości jest kilka – karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne obowiązujące, a od niedawna również podatek liniowy, którego stawka wynosi 19%. Jednak prawo niektóre formy opodatkowania zastrzega sobie wyłącznie dla wybranych osób – na przykład możliwość opodatkowania się podatkiem liniowym 19% mają jedynie osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą, a ponadto nie mogą również z tej formy korzystać osoby, które zrezygnowały z etatu i dokonały samo zatrudniania się.

Podatek liniowy od dochodów osób prawnych – dla kogo jest korzystny?

formularzKażdy przedsiębiorca ma możliwość wybrania sobie sposobu rozliczania się z fiskusem. Jedną z możliwości jest wybranie jednej tylko stawki podatku dochodowego, czyli wybór podatku liniowego. Podatek ten umożliwia dokonanie opodatkowania każdej pozarolniczej działalności jedną stawką określoną na 19%. Wg wielu ekonomistów jest to podatek najbardziej sprawiedliwy, gdyż niezależnie od dochodów stawka jest taka sama. Kolejnym plusem jakie jest przez tych ekonomistów podnoszona jest fakt, że podatek liniowy jest najbardziej przejrzystym pośród wszystkich form opodatkowania i wprowadzając go przeciwdziałamy nieprawidłowościom. Jednak nie dla każdego przedsiębiorcy taka forma opodatkowania jest korzystna. Aby taki podatek się opłacał, dochód przedsiębiorstwa musi przekraczać 100 tysięcy złotych, a więc tak naprawdę dochody muszą być spore. Ponadto przy zastosowaniu takiej formy podatku, podatnik nie będzie mógł skorzystać z żadnych odliczeń oraz zwolnień.

Podatek VAT co oznacza dla przedsiębiorcy?

kontrola podatkowaKażdy przedsiębiorca, którego obroty przekroczą odpowiedni poziom obrotu, staje się z mocy prawa płatnikiem podatku pośredniego od towarów i usług – czyli podatku VAT. Jest to podatek wprowadzony w roku 1993, kiedy Rzeczpospolita Polska starała się o przystąpienie do Unii Europejskiej i był to jeden z wymogów dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa europejskiego. Wiele osób rozpoczynając przygodę z działalnością gospodarczą zastanawia się pewnie czy warto jest być płatnikiem tego podatku, szczególnie kiedy rozpoczynając działalność gospodarczą jest z tego obowiązku zwolniony. Jednak kiedy nie jest płatnikiem, to nie może sobie tego podatku naliczonego odliczyć. Ponadto nie będąc płatnikiem nie można wystawić faktury, a jedynie rachunek, co powoduje, że ich klienci nie mogą sobie podatku naliczonego sami odliczyć.  Zmusza to niejako przedsiębiorcę do maksymalnego obniżania swojego zysku, aby pozostać konkurencyjnym do innych przedsiębiorstw, które są płatnikami VAT.