Wpisy Tagi: dochód

Formy opodatkowania prowadzących działalność gospodarczą

dokumenty yFormy opodatkowania dochodów od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Każdy, kto uzyskuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dochód powinien zgodnie z prawem odprowadzić podatek od dochodów. W Polsce jest zróżnicowany system płacenia podatków od osób fizycznych – inny jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, inny jest dla osób takiej działalności nie prowadzących. Jeśli chodzi o osoby uzyskujące dochód z działalności, każdy kto rozpoczyna działalność zobowiązany jest do podjęcia decyzji w jaki sposób będzie się rozliczał z fiskusem z uzyskanych dochodów. Możliwości jest kilka – karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne obowiązujące, a od niedawna również podatek liniowy, którego stawka wynosi 19%. Jednak prawo niektóre formy opodatkowania zastrzega sobie wyłącznie dla wybranych osób – na przykład możliwość opodatkowania się podatkiem liniowym 19% mają jedynie osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą, a ponadto nie mogą również z tej formy korzystać osoby, które zrezygnowały z etatu i dokonały samo zatrudniania się.

System podatkowy w Polsce

60pln 20zlSystem podatkowy jest najważniejszym instrumentem polityki budżetowej państwa, generującym dochód państwa. System podatkowy ponadto umożliwia realizację zadań państwa z zakresu polityki społecznej, a także umożliwia makroekonomiczne kreowanie popytu w kraju. Jak widać, system podatkowy jest bardzo ważnym elementem polityki państwa, dlatego ważne jest, by system ten był jak najbardziej wydajny i sprawiedliwy. Trudno jednak mówić cokolwiek o systemie podatkowym, jeżeli nie wiadomo co to są podatki. Podatek jest obowiązkowym, pieniężnym, bezzwrotnym świadczeniem na rzecz państwa lub wskazanych przez niego związków publicznoprawnych. W definicji jest powiedziane, że jest to świadczenie bezzwrotne , jednak w wielu systemach podatkowych są możliwości uzyskania zwrotów podatków ( na przykład przedsiębiorcy mogą odzyskać podatek VAT). Na świecie jest wiele systemów podatkowych, jednak każde z państw stosuj swój własny system podatkowy, dostosowany do swoich potrzeb i możliwości, nie można więc stosować jakiejkolwiek kalki podczas szukania odpowiedniego systemu podatkowego dla siebie.

PIT i CIT

pityW polskim systemie podatkowym istnieją dwa rodzaje podatków od dochodu. Jeśli chodzi o ich skróty, to na pewno większości z nas znacznie bliższy jest popularny PIT, aczkolwiek tak naprawdę CIT niewiele się od wyżej wspomnianego różni. PIT jest oczywiście podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każdy z nas, jeśli oczywiście jest osobą zatrudnioną w jakimś miejscu, każdego miesiąca oddaje część zarobionych przez siebie pieniędzy do Skarbu Państwa. CIT niewiele się różni, gdyż jest on również podatkiem dochodowym, ale dotyczy nie osób fizycznych, a prawnych. W obu przypadkach istnieje konieczność odprowadzania tegoż podatku i nie ma tu żadnych odstępstw. Jest dochód, musi być podatek. Za uchylanie się od płacenia tego podatku grożą dosyć wysokie kary, toteż tak naprawdę nie opłaca się nie płacić tego typu podatku. Zasadniczo czynnością tą zajmuje się oczywiście pracodawca, a pracownik jedynie dostaje informację, ile tego podatku płaci.