Wpisy Tagi: cyznności

Dziewięć aspektów opodatkowania

internet kompZapewne znana nam jest sama nazwa podatku od czynności cywilnoprawnych, jednakże przybliżmy to pojęcie i przyjrzyjmy się sytuacjom, w których taki podatek jest konieczny do uiszczenia. Przede wszystkim należy zauważyć, że podatek od czynności cywilnoprawnych ściśle łączy się z zawieraniem pewnego rodzaju umów. Charakter tychże umów decyduje o tym czy należy uiścić ten podatek, czy też nie. Dziewięć rodzajów umów podlega obowiązkowi zapłacenia tego rodzaju podatku. Są to następujące umowy: Umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa dożywocia, umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy, ustanowienie hipoteki, umowa założycielska spółki, umowa depozytu nieprawidłowego, ustanowienie użytkowania odpłatnego oraz umowa o podział spadku i zniesienie współwłasności. Te wszystkie rodzaje umów, które muszą być potwierdzone notarialnie, jednocześnie pociągają za sobą konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.