Wpisy Tagi: cywilno-prawny

Usługa opodatkowana

przybornikJeśli udajemy się do notariusza, to oprócz tego, że musimy zapłacić jemu samemu za konkretną usługę, to dodatkowo prawo nakłada na nas konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Jest to specjalny podatek, z którym stykamy się w głównym stopniu właśnie u notariusza, aczkolwiek nie tylko. Prawo nie jest w tym miejscu na tyle rygorystyczne, aby zawsze wskazywało stronę, która miałaby ten podatek zapłacić. W tej kwestii zasadniczo zawsze jest możliwość wyboru. Podatek od czynności cywilno-prawnych jest płacony przez jedną bądź drugą stronę. Każdy więc zakup ziemi, mieszkania, domu, przepisanie praw własności czy też zrzeczenie się majątku, wiąże za sobą konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w postaci podatku od czynności cywilno-prawnych. W tym miejscu nie ma zasadniczo żadnych wyjątków i sytuacji, w których moglibyśmy być zwolnieni z konieczności płacenia tego podatku. To jest po prostu w te czynności wpisane.