Wpisy Tagi: CIT

Podatki w budżecie Polski w 2015

dolaryRok 2015 jest szczególnie trudnym okresem w dziedzinie finansów, a przede wszystkim podatków, dzieje się tak, dlatego, ze rok ten przyniósł wraz ze sobą wzrost podatków. Wzrósł, bowiem cały podatek VAT. Z VAT 22 % zmienił się na 23% co sprawia, że został w większym stopniu obciążony budżet wszystkich Polaków. W roku 2015 dochody podatkowe sięgają 266 mld złotych. Na tą kwotę składają się podatek VAT – 126,4 mld, akcyza – 64,5 mld, podatek PIT – 42,9 mld, podatek CIT – 29,6 mld oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2 mld. Są to kwoty, jakie składają się z opłat wszystkich podatników mieszkających na terenie Polski. Na podatki polskie składa się wiele elementów. Główną rolę odgrywa VAT, akcyza a także podatek PIT.  Ważną rolę odgrywa także podatek CIT oraz różnorodne podatki pośrednie. Jak więc widać cały państwowy budżet to podatki, które pobierane są od ludności dla potrzeb państwa.

Typy podatków

50zl wymientolonePodatki są to świadczenia pieniężne obywateli na rzecz państwa. Co więcej zaznaczyć należy, że mają charakter przymusowy a to sprawia, że płacić je musi każdy człowiek. Istnieje wiele typów podatków, dlatego warto powiedzieć, chociaż o kilku najważniejszych. Jeśli pod uwagę weźmiemy klasyfikację podatków, według OECD możemy powiedzieć, że mamy podatki dochodowe a także podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Oczywiście możemy powiedzieć także o tym, że podatek dochodowy od osób prawnych tak zwany CIT, oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne i wiele innych podobnych. Co więcej są także podatki własności oraz nieruchomości. Zauważmy też że istnieje podatek rolny, zwany inaczej jako gruntowy oraz podatek leśny.  Istnieje też wiele innych podatków, dlatego też możemy powiedzieć, że jest podatek od posiadania psa podatek od środków transportowych a także podatek od czynności cywilnoprawnych.

PIT i CIT

pityW polskim systemie podatkowym istnieją dwa rodzaje podatków od dochodu. Jeśli chodzi o ich skróty, to na pewno większości z nas znacznie bliższy jest popularny PIT, aczkolwiek tak naprawdę CIT niewiele się od wyżej wspomnianego różni. PIT jest oczywiście podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Każdy z nas, jeśli oczywiście jest osobą zatrudnioną w jakimś miejscu, każdego miesiąca oddaje część zarobionych przez siebie pieniędzy do Skarbu Państwa. CIT niewiele się różni, gdyż jest on również podatkiem dochodowym, ale dotyczy nie osób fizycznych, a prawnych. W obu przypadkach istnieje konieczność odprowadzania tegoż podatku i nie ma tu żadnych odstępstw. Jest dochód, musi być podatek. Za uchylanie się od płacenia tego podatku grożą dosyć wysokie kary, toteż tak naprawdę nie opłaca się nie płacić tego typu podatku. Zasadniczo czynnością tą zajmuje się oczywiście pracodawca, a pracownik jedynie dostaje informację, ile tego podatku płaci.