Wpisy Tagi: bezpośrednie

Podatki pośrednie i bezpośrednie

kalk pitWszystkie podatki, jakie istnieją na terenie Polski dzielą się na dwie główne grupy. Dzieje się tak, dlatego, że współcześnie podatki dzielą się pośrednie i bezpośrednie.  Pierwszym rodzajem podatków są bezpośrednie, które to są nakładane na dochód bądź też majątek potencjalnego podatnika. W tych podatkach istnieje bardzo wiele różnorodnych rodzajów podatków. Możemy tutaj wyróżnić podatki dochodowe, spadkowe, gruntowe. Drugim rodzajem są podatki pośrednie. W skład tych podatków zaliczane są te, jakie nakładane są na wszelkie towary, jakie są przeznaczone do spożycia. Zaliczamy tutaj VAT, akcyzę. Wszelkie te podatki płaci konsument. Podatki, które to płaci obywatel trafiają do wielu różnorodnych miejsc. Przede wszystkim są przeznaczone na rozwój infrastruktury, czy też udoskonalaniu państwa. Podatki w każdym państwie odgrywają bardzo ważną rolę. Podatki mają charakter powszechny, dlatego też każdy obywatel musi je płacić.

Podział podatków

notatki oMówi się, że w Polsce mamy ogromne ilości podatków i tak faktycznie jest. Jednakże spróbujmy trochę ogarnąć ten nasz system podatkowy. Wszakże przecież w jakiś sposób można to zrobić. Gdybyśmy mieli sklasyfikować polskie podatki, to przede wszystkim należałoby je podzielić na podatki pośrednie i bezpośrednie. To podstawowy podział, który pokazuje te podatki, które obywatel musi bezpośrednio odprowadzać do budżetu, a które z nich są ukryte w innych opłatach. Kolejny podział podatku uwzględnia sam podmiot podatku. Można więc powiedzieć, że mamy podatki centralne oraz lokalne. Pieniądze trafiają więc odpowiednio bezpośrednio do budżetu państwa lub też do samorządów terytorialnych w tym drugim przypadku. Podatki w Polsce można sklasyfikować również z uwagi na przedmiot sprawy. W tym miejscu możemy wyróżnić cztery rodzaje podatków. Mamy zatem podatki dochodowe, przychodowe, majątkowe oraz podatki obrotowe.