Wpisy Tagi: akcyza

Podatki w budżecie Polski w 2015

dolaryRok 2015 jest szczególnie trudnym okresem w dziedzinie finansów, a przede wszystkim podatków, dzieje się tak, dlatego, ze rok ten przyniósł wraz ze sobą wzrost podatków. Wzrósł, bowiem cały podatek VAT. Z VAT 22 % zmienił się na 23% co sprawia, że został w większym stopniu obciążony budżet wszystkich Polaków. W roku 2015 dochody podatkowe sięgają 266 mld złotych. Na tą kwotę składają się podatek VAT – 126,4 mld, akcyza – 64,5 mld, podatek PIT – 42,9 mld, podatek CIT – 29,6 mld oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2 mld. Są to kwoty, jakie składają się z opłat wszystkich podatników mieszkających na terenie Polski. Na podatki polskie składa się wiele elementów. Główną rolę odgrywa VAT, akcyza a także podatek PIT.  Ważną rolę odgrywa także podatek CIT oraz różnorodne podatki pośrednie. Jak więc widać cały państwowy budżet to podatki, które pobierane są od ludności dla potrzeb państwa.

Pośrednio, lecz tylko dla niektórych

monetaaJednym z podatków, które dotyczą każdego z nas, podobnie jak w przypadku podatku od towarów i usług, jest podatek akcyzowy. Podobnie jak w przypadku VAT, mówimy tutaj o podatku pośrednim. W tym przypadku jednakże akcyzą nie są objęte wszystkie, a jedynie wybrane produkty i usługi. Tak przynajmniej jest w naszym kraju. Niewątpliwie jednak regulacje dotyczące podatku akcyzowego są odmienne dla każdego kraju albo też łącznie dla krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. O podatku akcyzowym możemy zatem mówić w odniesieniu do zapłaty za energię elektryczną, do wyrobów energetycznych, alkoholu oraz napojów alkoholowych czy też w odniesieniu do wyrobów tytoniowych. Jeśli chodzi o akcyzę, to mamy ją również zawartą w paliwie. Zatem możemy powiedzieć, że mimo tego, iż podatek ten nie jest aż tak powszechny jak podatek od towarów i usług, to jednak jest on pośrednio płacony przez wszystkich Polaków.