Podział podatków

notatki oMówi się, że w Polsce mamy ogromne ilości podatków i tak faktycznie jest. Jednakże spróbujmy trochę ogarnąć ten nasz system podatkowy. Wszakże przecież w jakiś sposób można to zrobić. Gdybyśmy mieli sklasyfikować polskie podatki, to przede wszystkim należałoby je podzielić na podatki pośrednie i bezpośrednie. To podstawowy podział, który pokazuje te podatki, które obywatel musi bezpośrednio odprowadzać do budżetu, a które z nich są ukryte w innych opłatach. Kolejny podział podatku uwzględnia sam podmiot podatku. Można więc powiedzieć, że mamy podatki centralne oraz lokalne. Pieniądze trafiają więc odpowiednio bezpośrednio do budżetu państwa lub też do samorządów terytorialnych w tym drugim przypadku. Podatki w Polsce można sklasyfikować również z uwagi na przedmiot sprawy. W tym miejscu możemy wyróżnić cztery rodzaje podatków. Mamy zatem podatki dochodowe, przychodowe, majątkowe oraz podatki obrotowe.

Dodaj komentarz