Nie zawsze spadek jest szczęściem

okulary pracaOtrzymywanie spadku po kimś najbliższym nie zawsze wiąże się z samymi korzyściami. Ta sama kwestia dotyczy pojęcia darowizny. Jeśli chodzi o te kwestie to na pewno są pewne ograniczenia w zakresie koniecznego do zapłacenia podatku. Jeśli chodzi o najbliższą rodzinę, to jest ona zwolniona z konieczności uiszczania podatku od spadku jeśli oczywiście w ciągu sześciu miesięcy od daty otwarcia spadku, poinformuje ona właściwy urząd skarbowy. Ta sama kwestia dotyczy darowizny na linii najbliższej rodziny. Jeśli jednak dana darowizna lub spadek są przekazywane na mocy dokumentów sporządzonych w kancelarii notarialnej, to obowiązek poinformowania urzędu skarbowego spada na tę kancelarię. Jeśli jednak mówimy o relacjach rodzinnych, ale tych nie najbliższych, to darowizna i spadek są obarczone obowiązkiem zapłacenia podatku. Nie ulega wątpliwości, że nie w każdej sytuacji przyjęcie spadku lub darowizny jest dla danej osoby korzystne.

Dodaj komentarz