Funkcje podatków

monety podatkowePodatki na terenie całego świata pełnią bardzo ważną rolę, albowiem są głównym źródłem utrzymania się państwa, oraz realizowanie przez niego wielu potrzeb, które to służą nam do realizacji wielu zadań. To sprawia, że mają one wielką ilość funkcji, bez których nie podatki nie miałyby tak wielkiego znaczenia. Jedną z najważniejszych funkcji jest funkcja fiskalna, która to znana jest, jako dochodowa. Drugą funkcją jest funkcja regulacyjna, trzecią stymulacyjna, zaś ostatnią informacyjna. Najważniejszą jest funkcja fiskalna, która to sprawia, że podatek stanowi główny element dochodów budżetowych każdego państwa. Oczywiście ważną rolę pełni także funkcja regulacyjna, do której to w skład wchodzą cła, akcyzy oraz opłaty. Oczywiście funkcja stymulacyjna także odgrywa ważną rolę, ponieważ to one decydują o tym, że nie istnieje zasadnicza różnica pomiędzy poszczególnymi rodzajami podatków. Ostatnia funkcja informacyjna określa prawidłowości i nieprawidłowości w finansach.

Dodaj komentarz