Element niezbędny – faktura VAT

obliczenia kJeśli jakąś usługę lub produkt, który kupiliśmy, mamy możliwość odliczyć od naszego dochodu bądź podatku w naszym rocznym zeznaniu podatkowym, to jedną z podstawowych czynności, jakich musimy dokonać, jest postaranie się o fakturę VAT na daną usługę czy też na dany towar. Jest to element niezbędny, aby móc cokolwiek odliczyć od podatku lub dochodu. Nie wystarczy bowiem żaden paragon, a tym bardziej nie wystarczy słowne zapewnienie, że od danego zakupu został odprowadzony podatek. Zasadniczo sytuacja ta dotyczy w głównej mierze faktur za usługi i towary budowlane. Z ulg budowlanych korzysta bowiem bardzo duża liczba ludzi. Ponadto również taka sytuacja może dotyczyć ulgi internetowej. W tym przypadku wystarczającym dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności może być faktura elektroniczna. Nie trzeba zatem w każdym przypadku przedstawiać faktury papierowej. Zasadniczo jednak za każdym razem należy udowodnić dokonany zakup.

Dodaj komentarz