Wpisy kategoria: VAT

Podatek VAT co oznacza dla przedsiębiorcy?

kontrola podatkowaKażdy przedsiębiorca, którego obroty przekroczą odpowiedni poziom obrotu, staje się z mocy prawa płatnikiem podatku pośredniego od towarów i usług – czyli podatku VAT. Jest to podatek wprowadzony w roku 1993, kiedy Rzeczpospolita Polska starała się o przystąpienie do Unii Europejskiej i był to jeden z wymogów dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa europejskiego. Wiele osób rozpoczynając przygodę z działalnością gospodarczą zastanawia się pewnie czy warto jest być płatnikiem tego podatku, szczególnie kiedy rozpoczynając działalność gospodarczą jest z tego obowiązku zwolniony. Jednak kiedy nie jest płatnikiem, to nie może sobie tego podatku naliczonego odliczyć. Ponadto nie będąc płatnikiem nie można wystawić faktury, a jedynie rachunek, co powoduje, że ich klienci nie mogą sobie podatku naliczonego sami odliczyć.  Zmusza to niejako przedsiębiorcę do maksymalnego obniżania swojego zysku, aby pozostać konkurencyjnym do innych przedsiębiorstw, które są płatnikami VAT.

Podatki w budżecie Polski w 2015

dolaryRok 2015 jest szczególnie trudnym okresem w dziedzinie finansów, a przede wszystkim podatków, dzieje się tak, dlatego, ze rok ten przyniósł wraz ze sobą wzrost podatków. Wzrósł, bowiem cały podatek VAT. Z VAT 22 % zmienił się na 23% co sprawia, że został w większym stopniu obciążony budżet wszystkich Polaków. W roku 2015 dochody podatkowe sięgają 266 mld złotych. Na tą kwotę składają się podatek VAT – 126,4 mld, akcyza – 64,5 mld, podatek PIT – 42,9 mld, podatek CIT – 29,6 mld oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2 mld. Są to kwoty, jakie składają się z opłat wszystkich podatników mieszkających na terenie Polski. Na podatki polskie składa się wiele elementów. Główną rolę odgrywa VAT, akcyza a także podatek PIT.  Ważną rolę odgrywa także podatek CIT oraz różnorodne podatki pośrednie. Jak więc widać cały państwowy budżet to podatki, które pobierane są od ludności dla potrzeb państwa.

Plusy i minusy pozostaniem płatnikiem VAT

kalk obliczenaUstawą z dnia 8 stycznia 1993 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęły obowiązywać przepisy o podatku od towarów i usług VAT. Podatek ten jest podatkiem pośrednim, a więc tak naprawdę jest on pobierany na każdym etapie obrotu towarem czy też usługami, jednak przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT może sobie tan podatek w przyszłości odliczyć i tak naprawę konieczność zapłacenia tego podatku spada na barki konsumenta jako odbiorcy ostatecznego. Większość przedsiębiorców zastanawia się, czy zostać płatnikiem tego podatku. Z mocy prawa zwolnieni od płacenia tego podatku są przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ciągu trwania roku podatkowego są zwolnione z płacenia tego podatku. Dopiero kiedy przekroczy limit obrotów, niejako automatycznie staje się jego płatnikiem. Na pewno plusem bycia płatnikiem VAT jest to, że będąc ogniwem w obrocie usługami lub też towarem można sobie naliczony podatek w przyszłości odliczyć.

Warto zostać płatnikiem VAT?

obliczenia olowekPodatek VAT został wprowadzony 20 lat temu, w roku 1993 jako jeden z elementów dostosowujących polskie prawo do prawa europejskiego, przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Podatek od towarów i usług – VAT jest podatkiem pośrednim, którego tak w rzeczywistości płaci klient, a więc osoba, do której w końcowej fazie trafia towar lub też na rzecz której zostaje wykonana usługa. Każda firma, która rozpoczyna swoją  działalność w trakcie trwania roku podatkowego, jest z mocy prawa zwolniona z podatku od towarów i usług. Jednak to zwolnienie nie działa, jeśli ich obrót przekroczy określony w ustawie limit. W związku z tym, tak naprawdę od samego przedsiębiorcy zależy, czy chce być płatnikiem VAT czy tez nie. Musi sobie sprawę przemyśleć i przekalkulować, gdyż nie można tak łatwo ponownie być zwolnionym z płacenia tego podatku, kiedy się ktoś zdecydował na pozostanie takim płatnikiem, następna taka możliwość będzie dopiero po trzech latach.

Podatek VAT w Polsce

dokumentacja pitPolska jest krajem w Europie, w którym to mamy do czynienia z bardzo wysokimi podatkami. To sprawia, że ogromna ilość polaków wciąż narzeka na kurczący się budżet. Prawdą jest, bowiem, że podatki w Polsce są coraz wyższe, a tym samym bardzo trudno je płacić. Przede wszystkim w 2012 roku podatki uległy znacznemu podwyższeniu. Bardzo popularny i wszędzie spotykamy podatek VAT z 22% wzrósł do 23%, co sprawiło, że ceny na rynku także się zwiększyły. Z tego też względu coraz rzadziej mamy możliwość pozwolić sobie na zakup towarów wysokiej jakości, albowiem ich cena wraz z podwyższą podatku także bardzo się powiększyła. Niestety nie jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu rzeczy, narzekamy, ale nie możemy nic na to poradzić. Podatki były, są oraz będą, a prawdopodobnie staną się one jeszcze wyższe aniżeli we współczesnym świecie. Czy jednak, adekwatnie do nich wzrosną nasze zarobki?

I stąd to właśnie wynika

racjunekZasadniczo osoba fizyczna udając się do sklepu, otrzymuje paragon i na tym cała transakcja się kończy. Bywają jednakże przypadki, kiedy istnieje konieczność wystawienia faktury VAT lub takie jest życzenie klienta. Z czego to wynika? Oczywiście z przepisów ustawy, a tak dokładnie chodzi o ustawę o podatku od towarów i usług z roku 2004 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z roku 2008. Kierując się ogólną zasadą przyjętą w przepisach ustawowych, obowiązek wystawienia faktury za dany towar lub usługę następuje w terminie nie dłuższym niż siedem dni od czynności sprzedaży. Jednocześnie ustawodawca przewidział określoną i zamkniętą ilość transakcji, przy których można wystawić fakturę zanim dana usługa zostanie wykonana lub też dany towar wydany kupującemu. Otrzymanie płatności przez sprzedającego również może nastąpić przed wydaniem towaru lub wyświadczeniem danej usługi. Jak jednak podkreślono, taka możliwość jest w dużym stopniu ograniczona.

Stawki VAT dla wielu uciążliwe

grosze kalkZmiana stawki podatku VAT na pewno jest uciążliwa nie tyle dla klienta czy też dla Skarbu Państwa, co dla poszczególnych przedsiębiorców. Tak się bowiem składa, że to oni muszą w bardzo krótkim czasie dokonywać zmian w swoich kasach fiskalnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że to ich takie zmiany bardzo dotykają. Zasadniczo bowiem, jeśli dana zmiana wchodzi w życie, to dokonuje się to z dnia na dzień. O ile sklepy, które zamykane są popołudniem lub wieczorem, mogą sobie pozwolić, aby zmian dokonać w nocy, o tyle te punkty, które są otwarte całą dobę, muszą w godzinie zero zamknąć na jakiś czas kasy, a zatem i sprzedaż. Oczywiście na drugim miejscu w odczuwaniu skutków zmian stawek podatku VAT są klienci. To oni bowiem od tego momentu muszą zapłacić nieco więcej za poszczególne towary i usługi. Nie da się zatem ukryć, że Skarb Państwa w tym procederze bierze raczej bierny udział. Jedyne, co mu pozostaje, to otworzyć worek, do którego będą spływać dochody.

Element niezbędny – faktura VAT

obliczenia kJeśli jakąś usługę lub produkt, który kupiliśmy, mamy możliwość odliczyć od naszego dochodu bądź podatku w naszym rocznym zeznaniu podatkowym, to jedną z podstawowych czynności, jakich musimy dokonać, jest postaranie się o fakturę VAT na daną usługę czy też na dany towar. Jest to element niezbędny, aby móc cokolwiek odliczyć od podatku lub dochodu. Nie wystarczy bowiem żaden paragon, a tym bardziej nie wystarczy słowne zapewnienie, że od danego zakupu został odprowadzony podatek. Zasadniczo sytuacja ta dotyczy w głównej mierze faktur za usługi i towary budowlane. Z ulg budowlanych korzysta bowiem bardzo duża liczba ludzi. Ponadto również taka sytuacja może dotyczyć ulgi internetowej. W tym przypadku wystarczającym dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności może być faktura elektroniczna. Nie trzeba zatem w każdym przypadku przedstawiać faktury papierowej. Zasadniczo jednak za każdym razem należy udowodnić dokonany zakup.