Wpisy kategoria: podatnik

Spadek – czyż tylko korzyści?

teczkiPrzyjęło się przekonanie, że jeśli ktoś otrzymuje jakiś spadek, to od tego momentu będzie osobą bogatą. Jednakże w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim należy nadmienić, że od każdej lub prawie każdej darowizny oraz od spadków należy uiścić odpowiednią kwotę podatku. Zasadniczo bowiem otrzymując jakiś spadek lub darowiznę, wzbogacamy się, a tym samym stając się bogatsi, możemy co nieco państwu oddać. Pod podatek od spadków i darowizn może podlegać nabycie praw majątkowych do pewnych rzeczy, nabycie praw do dziedziczenia, praw do jakiegoś wkładu oszczędnościowego, zniesienia współwłasności, zachowku i innych elementów przedstawiających określoną wartość. Zasadniczo w pewnych sytuacjach dana osoba może zostać zwolniona z konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn, ale to są pewne wyjątki. Zasadniczo bowiem tenże podatek musi zostać odprowadzony do Skarbu Państwa bezwzględnie.

Akcja społeczna weź paragon

rachunek liczbyByć może sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wielkie straty może przynosić nieewidencjonowanie przez sprzedawców dokonywanych transakcji. Jeśli bowiem każdego dnia dany przedsiębiorca nie ewidencjonuje jakiegoś jednego, dwóch lub nawet kilku transakcji, to biorąc pod uwagę ilość podmiotów na naszym rynku, można powiedzieć, że Skarb Państwa zdecydowanie traci każdego dnia miliony złotych. Dlatego też między innymi ograniczeniu takiego procederu służy akcja pod nazwą weź paragon. Oczywiście nikt nikogo nie zmusza do tego, aby ten paragon wziąć ze sobą, aby żądać od sprzedawcy wydania go, ale też tak naprawdę obowiązkiem każdego sprzedawcy jest wydanie takiego paragonu. Akcja społeczna oczywiście nie narzuca niczego klientowi, ale przypomina, że nie wydawanie paragonów fiskalnych i nie przepuszczanie danej transakcji przez kasę fiskalną jest wykroczeniem i oszustwem. Toteż ważne jest to, aby jednak ten paragon zawsze się pojawił.

Stawki VAT dla wielu uciążliwe

grosze kalkZmiana stawki podatku VAT na pewno jest uciążliwa nie tyle dla klienta czy też dla Skarbu Państwa, co dla poszczególnych przedsiębiorców. Tak się bowiem składa, że to oni muszą w bardzo krótkim czasie dokonywać zmian w swoich kasach fiskalnych. Nie ulega zatem wątpliwości, że to ich takie zmiany bardzo dotykają. Zasadniczo bowiem, jeśli dana zmiana wchodzi w życie, to dokonuje się to z dnia na dzień. O ile sklepy, które zamykane są popołudniem lub wieczorem, mogą sobie pozwolić, aby zmian dokonać w nocy, o tyle te punkty, które są otwarte całą dobę, muszą w godzinie zero zamknąć na jakiś czas kasy, a zatem i sprzedaż. Oczywiście na drugim miejscu w odczuwaniu skutków zmian stawek podatku VAT są klienci. To oni bowiem od tego momentu muszą zapłacić nieco więcej za poszczególne towary i usługi. Nie da się zatem ukryć, że Skarb Państwa w tym procederze bierze raczej bierny udział. Jedyne, co mu pozostaje, to otworzyć worek, do którego będą spływać dochody.