Wpisy kategoria: podatnik

Podatek liniowy od osób fizycznych

28pitWiele osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zastanawiają się w jaki sposób rozliczyć się z uzyskanych dochodów. Wprawdzie polskie prawo przewiduje cztery formy rozliczenia się z fiskusem, jednak nie wszystkie są dostępne jednakowo, ponadto nie każda forma rozliczenia jest równie korzystna. Najprostszy rozwiązaniem jest możliwość rozliczania się wg karty podatkowej, jednak jest to forma dostępna głównie dla osób prowadzących działalność usługową, handlową oraz transportową jednak, gdzie dochód jest niski. Dla osób, które są jakby na drugim biegunie jeśli chodzi o dochody, przewidziane są inne formy rozliczenia – do których należy możliwość rozliczania się przez podatek liniowy.  W naszym kraju wysokość tego podatku wynosi 19%. Jest to podatek korzystny głównie dla osób, których dochód przekroczył 100 tysięcy złotych. Każdy jednak, kto się zdecyduje na taki ruch, będzie musiał wiedzieć, że takim przypadku nie będzie mógł sobie dokonać żadnego odliczenia.

Plusy i minusy pozostaniem płatnikiem VAT

kalk obliczenaUstawą z dnia 8 stycznia 1993 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaczęły obowiązywać przepisy o podatku od towarów i usług VAT. Podatek ten jest podatkiem pośrednim, a więc tak naprawdę jest on pobierany na każdym etapie obrotu towarem czy też usługami, jednak przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT może sobie tan podatek w przyszłości odliczyć i tak naprawę konieczność zapłacenia tego podatku spada na barki konsumenta jako odbiorcy ostatecznego. Większość przedsiębiorców zastanawia się, czy zostać płatnikiem tego podatku. Z mocy prawa zwolnieni od płacenia tego podatku są przedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ciągu trwania roku podatkowego są zwolnione z płacenia tego podatku. Dopiero kiedy przekroczy limit obrotów, niejako automatycznie staje się jego płatnikiem. Na pewno plusem bycia płatnikiem VAT jest to, że będąc ogniwem w obrocie usługami lub też towarem można sobie naliczony podatek w przyszłości odliczyć.

Podatek liniowy od dochodów osób fizycznych

okularyCzęsto się słyszy o konieczności przeprowadzenia reformy podatków publicznych. Wskazuje się, że system, gdzie istnieją liczne możliwości odliczeń kwot od podatków od osób fizycznych, a także zwolnień od płacenia takiego podatku jest nie tylko niesprawiedliwe, ale powoduje nadużycia. Sugeruje się, że system podatkowy oparty na podatku progresywnym powoduje, że osoby, które zarabiają więcej nie chcą inwestować w gospodarkę, gdyż i tak już płaca większe podatki. Dlatego twierdzi się, że bardziej sprawiedliwym jest system podatku liniowego od dochodów od osób fizycznych. Wielu specjalistów oraz niektórych polityków szczególnie tych z prawej strony sceny politycznej, jest to najbardziej sprawiedliwy, bo wszyscy będą płacić wg jednej stawki. Jak łatwo jednak zauważyć, taki system preferuje osoby, które zarabiają najlepiej, a krzywdzi tych, których dochód kwalifikował ich do nie płacenia podatku dochodowego.

Jaki system podatków od dochodów osób fizycznych?

zeznaienie pitNikt nie lubi płacić podatków. Szczególnie jeśli ktoś zarabia sporo i ma do odprowadzenia spore kwoty do skarbu państwa. Państwo z kolei robi wszystko, lub też powinno wykonać wszelkie ruchy, które zmierzałyby to uzyskania jak największych dochodów z podatków nie tylko od osób fizycznych, ale również osób prawnych i podatków pośrednich. Wykonywane jest to poprzez szereg narzędzi, między innymi poprzez system podatkowy. Na świecie są dwa podstawowe systemy naliczania podatków od dochodów od osób fizycznych. Po pierwsze to system oparty na zasadzie proporcjonalnej. Polega to na tym, że podatki płaci się w zależności od wysokości dochodów. Im większy dochód, tym większa suma odprowadzona do skarbu państwa. Skala podatkowa jest zazwyczaj powiązana z progami podatkowymi, przekroczenie których skutkuje płaceniem podatków z wyższej stawki podatkowej. W tym przypadku zazwyczaj prawo dopuszcza kwotę wolną od opodatkowania, podobnież jak liczne zwolnienia i ulgi.

Podatki pośrednie i bezpośrednie

kalk pitWszystkie podatki, jakie istnieją na terenie Polski dzielą się na dwie główne grupy. Dzieje się tak, dlatego, że współcześnie podatki dzielą się pośrednie i bezpośrednie.  Pierwszym rodzajem podatków są bezpośrednie, które to są nakładane na dochód bądź też majątek potencjalnego podatnika. W tych podatkach istnieje bardzo wiele różnorodnych rodzajów podatków. Możemy tutaj wyróżnić podatki dochodowe, spadkowe, gruntowe. Drugim rodzajem są podatki pośrednie. W skład tych podatków zaliczane są te, jakie nakładane są na wszelkie towary, jakie są przeznaczone do spożycia. Zaliczamy tutaj VAT, akcyzę. Wszelkie te podatki płaci konsument. Podatki, które to płaci obywatel trafiają do wielu różnorodnych miejsc. Przede wszystkim są przeznaczone na rozwój infrastruktury, czy też udoskonalaniu państwa. Podatki w każdym państwie odgrywają bardzo ważną rolę. Podatki mają charakter powszechny, dlatego też każdy obywatel musi je płacić.

Podatkowe obowiązki

kalkulator papierJeżeli wyjaśniamy pojęcie podatków z całą pewnością musimy zacząć od tego, że są to świadczenia pieniężne o charakterze obowiązkowym, które to są pobierane od obywatela przez państwo, w jakim żyje, pracuje oraz egzystuje. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że są to także świadczenia, bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Dzieje się tak, dlatego, ze wszelkie zebrane podatki są zawsze przeznaczone na realizowanie potrzeb organu, który je pobiera. Należy zauważyć, że podatki dziś zawsze występują w formie pieniężnej, jednakże, jeśli cofniemy się do przeszłości zauważymy, że miały one wiele różnorodnych form. Było tak, dlatego, że podatki wobec państwa były płacone także w daninach. Głównymi cechami podatków jest nieodpłatność, przymusowość, publicznoprawność a także bezzwrotność. Wszystkie te elementy składają się na podatki, jakie to współcześnie istnieją na terenie każdego państwa na całym świecie.

Obowiązek każdego

wylicz podatek nisMimo że płacimy podatki przez cały rok, to jednak zawsze na początku każdego nowego mamy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. Tego obowiązku nie jest w stanie uniknąć żaden z podatników, a więc należy pamiętać, aby to zrobić. Dzisiaj oczywiście istnieje taka możliwość, aby swoje zeznanie podatkowe złożyć za pomocą formularza internetowego, ale nie każdy jeszcze z takiej opcji chce skorzystać. Przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie dane zawarte w naszym zeznaniu podatkowym muszą być w pełni zgodne z tym, co mamy w formularzu PIT11, który dostajemy od naszego pracodawcy. Ma on obowiązek dostarczenia nam tego formularza do dnia 15 marca każdego roku. Od tego czasu mamy jeszcze 1, 5 miesiąca, aby uporać się z wypisaniem naszego zeznania podatkowego, gdyż czas na jego wypełnienie upływa właśnie z końcem kwietnia każdego roku. Jednocześnie, jeśli coś odliczamy od podatku, musimy mieć na to zachowane faktury.

Gdy coś podatnik przeskrobie

kara podatkiZasadniczo jeśli ktoś zawsze na czas płaci wszelkie podatki, nie musi się obawiać żadnych sankcji, kontroli i odsetek karnych. Zasadniczo nie, ale na temat ewentualnych odsetek karnych, które można zapłacić warto cokolwiek wiedzieć. Rodzajów tychże odsetek możemy mieć kilka. Pierwsze są odsetki ustawowe. Na ich temat wystarczy powiedzieć, że wynoszą one 13% w skali roku. Prawo podatkowe wyróżnia jednakże jeszcze dwa rodzaje odsetek podatkowych. Pierwszy z tych dwóch rodzajów to odsetki od zaległości podatkowych. Ich wysokość wynosi 10% w skali roku, a są one naliczane wedle odpowiedniego wzoru. Ostatnim z rodzajów odsetek karnych są obniżone odsetki od zaległości podatkowych. Te mają najniższą spośród wszystkich możliwych wartość i wynoszą 7,5% w skali całego roku. W tym przypadku również obowiązuje konkretny wzór, wedle którego naliczane są owe odsetki. Oczywiście najlepiej jest nie mieć z nimi w ogóle do czynienia, ale czasem może nas coś zaskoczyć.

Granice skali podatkowej

duzokasyW problematyce związanej z polskimi podatkami i koniecznością ich płacenia pojawia się pojęcie skali podatkowej. Tak w zasadzie to z pojęciem tym styka się każdy z nas pośrednio przez cały rok, a bezpośrednio na pewno wówczas, gdy wypełniamy nasze roczne zeznanie podatkowe. Obecnie obowiązująca w Polsce skala podatkowa obejmuje okres od 1 stycznia roku 2009 aż do końca roku 2014. Można ją podzielić na dwie części. Jeśli ktoś w ciągu danego roku wykazuje dochody poniżej kwoty 85528 złotych, to jego podatek wynosi 18% określonej kwoty dochodu pomniejszony o wartość równą 556 zł. i 02 grosze. Jeśli jednak ktoś osiągnął wyższe dochody niż te, które podano, to jego podatek w danym roku wyniesie 14839,02 złote wraz z 32% kwoty nadwyżki ponad owe 85528 złotych. Jak skala podatkowa będzie wyglądała od roku 2015? Tak naprawdę trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale zasadniczo te kwoty powinny być nieco zbliżone do tego, co jest teraz.

Nie zawsze spadek jest szczęściem

okulary pracaOtrzymywanie spadku po kimś najbliższym nie zawsze wiąże się z samymi korzyściami. Ta sama kwestia dotyczy pojęcia darowizny. Jeśli chodzi o te kwestie to na pewno są pewne ograniczenia w zakresie koniecznego do zapłacenia podatku. Jeśli chodzi o najbliższą rodzinę, to jest ona zwolniona z konieczności uiszczania podatku od spadku jeśli oczywiście w ciągu sześciu miesięcy od daty otwarcia spadku, poinformuje ona właściwy urząd skarbowy. Ta sama kwestia dotyczy darowizny na linii najbliższej rodziny. Jeśli jednak dana darowizna lub spadek są przekazywane na mocy dokumentów sporządzonych w kancelarii notarialnej, to obowiązek poinformowania urzędu skarbowego spada na tę kancelarię. Jeśli jednak mówimy o relacjach rodzinnych, ale tych nie najbliższych, to darowizna i spadek są obarczone obowiązkiem zapłacenia podatku. Nie ulega wątpliwości, że nie w każdej sytuacji przyjęcie spadku lub darowizny jest dla danej osoby korzystne.