Wpisy kategoria: dochodowy

Podatek liniowy od osób fizycznych

28pitWiele osób, które prowadzą działalność gospodarczą, zastanawiają się w jaki sposób rozliczyć się z uzyskanych dochodów. Wprawdzie polskie prawo przewiduje cztery formy rozliczenia się z fiskusem, jednak nie wszystkie są dostępne jednakowo, ponadto nie każda forma rozliczenia jest równie korzystna. Najprostszy rozwiązaniem jest możliwość rozliczania się wg karty podatkowej, jednak jest to forma dostępna głównie dla osób prowadzących działalność usługową, handlową oraz transportową jednak, gdzie dochód jest niski. Dla osób, które są jakby na drugim biegunie jeśli chodzi o dochody, przewidziane są inne formy rozliczenia – do których należy możliwość rozliczania się przez podatek liniowy.  W naszym kraju wysokość tego podatku wynosi 19%. Jest to podatek korzystny głównie dla osób, których dochód przekroczył 100 tysięcy złotych. Każdy jednak, kto się zdecyduje na taki ruch, będzie musiał wiedzieć, że takim przypadku nie będzie mógł sobie dokonać żadnego odliczenia.

Karta podatkowa

1278Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce są cztery sposoby opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Należą do nich podatek liniowy, ogólne zasady opodatkowania oraz ryczałt od ewidencjonowanych dochodów. Owszem każda osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, ma możliwość zadeklarowania się w jaki sposób będzie naliczała i odprowadzała podatek dochodowy, jednak nie znaczy to, że każda forma jest dostępna dla każdego takiego podmiotu. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania się, nie wymaga prowadzenia żadnej księgowości. Możliwość opodatkowania kartą podatkową jest regulowana za pomocą Ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodach osiąganych przez osoby fizyczne. Wysokość Podatku jest określana w formie decyzji określanej przez właściwy Urząd Skarbowy. Lista osób, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania jest wymieniona w załączniku do Ustawy, jednak są to głównie osoby świadczące usługi w zakresie handlu, a także w zakresie transportu za pomocą jednego pojazdu.

Podatek liniowy od dochodów osób prawnych – dla kogo jest korzystny?

formularzKażdy przedsiębiorca ma możliwość wybrania sobie sposobu rozliczania się z fiskusem. Jedną z możliwości jest wybranie jednej tylko stawki podatku dochodowego, czyli wybór podatku liniowego. Podatek ten umożliwia dokonanie opodatkowania każdej pozarolniczej działalności jedną stawką określoną na 19%. Wg wielu ekonomistów jest to podatek najbardziej sprawiedliwy, gdyż niezależnie od dochodów stawka jest taka sama. Kolejnym plusem jakie jest przez tych ekonomistów podnoszona jest fakt, że podatek liniowy jest najbardziej przejrzystym pośród wszystkich form opodatkowania i wprowadzając go przeciwdziałamy nieprawidłowościom. Jednak nie dla każdego przedsiębiorcy taka forma opodatkowania jest korzystna. Aby taki podatek się opłacał, dochód przedsiębiorstwa musi przekraczać 100 tysięcy złotych, a więc tak naprawdę dochody muszą być spore. Ponadto przy zastosowaniu takiej formy podatku, podatnik nie będzie mógł skorzystać z żadnych odliczeń oraz zwolnień.

Podatki w budżecie Polski w 2015

dolaryRok 2015 jest szczególnie trudnym okresem w dziedzinie finansów, a przede wszystkim podatków, dzieje się tak, dlatego, ze rok ten przyniósł wraz ze sobą wzrost podatków. Wzrósł, bowiem cały podatek VAT. Z VAT 22 % zmienił się na 23% co sprawia, że został w większym stopniu obciążony budżet wszystkich Polaków. W roku 2015 dochody podatkowe sięgają 266 mld złotych. Na tą kwotę składają się podatek VAT – 126,4 mld, akcyza – 64,5 mld, podatek PIT – 42,9 mld, podatek CIT – 29,6 mld oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin – 2 mld. Są to kwoty, jakie składają się z opłat wszystkich podatników mieszkających na terenie Polski. Na podatki polskie składa się wiele elementów. Główną rolę odgrywa VAT, akcyza a także podatek PIT.  Ważną rolę odgrywa także podatek CIT oraz różnorodne podatki pośrednie. Jak więc widać cały państwowy budżet to podatki, które pobierane są od ludności dla potrzeb państwa.

Jaki system podatków od dochodów osób fizycznych?

zeznaienie pitNikt nie lubi płacić podatków. Szczególnie jeśli ktoś zarabia sporo i ma do odprowadzenia spore kwoty do skarbu państwa. Państwo z kolei robi wszystko, lub też powinno wykonać wszelkie ruchy, które zmierzałyby to uzyskania jak największych dochodów z podatków nie tylko od osób fizycznych, ale również osób prawnych i podatków pośrednich. Wykonywane jest to poprzez szereg narzędzi, między innymi poprzez system podatkowy. Na świecie są dwa podstawowe systemy naliczania podatków od dochodów od osób fizycznych. Po pierwsze to system oparty na zasadzie proporcjonalnej. Polega to na tym, że podatki płaci się w zależności od wysokości dochodów. Im większy dochód, tym większa suma odprowadzona do skarbu państwa. Skala podatkowa jest zazwyczaj powiązana z progami podatkowymi, przekroczenie których skutkuje płaceniem podatków z wyższej stawki podatkowej. W tym przypadku zazwyczaj prawo dopuszcza kwotę wolną od opodatkowania, podobnież jak liczne zwolnienia i ulgi.

Typy podatków

50zl wymientolonePodatki są to świadczenia pieniężne obywateli na rzecz państwa. Co więcej zaznaczyć należy, że mają charakter przymusowy a to sprawia, że płacić je musi każdy człowiek. Istnieje wiele typów podatków, dlatego warto powiedzieć, chociaż o kilku najważniejszych. Jeśli pod uwagę weźmiemy klasyfikację podatków, według OECD możemy powiedzieć, że mamy podatki dochodowe a także podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Oczywiście możemy powiedzieć także o tym, że podatek dochodowy od osób prawnych tak zwany CIT, oraz obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne i wiele innych podobnych. Co więcej są także podatki własności oraz nieruchomości. Zauważmy też że istnieje podatek rolny, zwany inaczej jako gruntowy oraz podatek leśny.  Istnieje też wiele innych podatków, dlatego też możemy powiedzieć, że jest podatek od posiadania psa podatek od środków transportowych a także podatek od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek każdego

wylicz podatek nisMimo że płacimy podatki przez cały rok, to jednak zawsze na początku każdego nowego mamy obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego. Tego obowiązku nie jest w stanie uniknąć żaden z podatników, a więc należy pamiętać, aby to zrobić. Dzisiaj oczywiście istnieje taka możliwość, aby swoje zeznanie podatkowe złożyć za pomocą formularza internetowego, ale nie każdy jeszcze z takiej opcji chce skorzystać. Przede wszystkim należy pamiętać, że wszystkie dane zawarte w naszym zeznaniu podatkowym muszą być w pełni zgodne z tym, co mamy w formularzu PIT11, który dostajemy od naszego pracodawcy. Ma on obowiązek dostarczenia nam tego formularza do dnia 15 marca każdego roku. Od tego czasu mamy jeszcze 1, 5 miesiąca, aby uporać się z wypisaniem naszego zeznania podatkowego, gdyż czas na jego wypełnienie upływa właśnie z końcem kwietnia każdego roku. Jednocześnie, jeśli coś odliczamy od podatku, musimy mieć na to zachowane faktury.

Granice skali podatkowej

duzokasyW problematyce związanej z polskimi podatkami i koniecznością ich płacenia pojawia się pojęcie skali podatkowej. Tak w zasadzie to z pojęciem tym styka się każdy z nas pośrednio przez cały rok, a bezpośrednio na pewno wówczas, gdy wypełniamy nasze roczne zeznanie podatkowe. Obecnie obowiązująca w Polsce skala podatkowa obejmuje okres od 1 stycznia roku 2009 aż do końca roku 2014. Można ją podzielić na dwie części. Jeśli ktoś w ciągu danego roku wykazuje dochody poniżej kwoty 85528 złotych, to jego podatek wynosi 18% określonej kwoty dochodu pomniejszony o wartość równą 556 zł. i 02 grosze. Jeśli jednak ktoś osiągnął wyższe dochody niż te, które podano, to jego podatek w danym roku wyniesie 14839,02 złote wraz z 32% kwoty nadwyżki ponad owe 85528 złotych. Jak skala podatkowa będzie wyglądała od roku 2015? Tak naprawdę trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale zasadniczo te kwoty powinny być nieco zbliżone do tego, co jest teraz.

Podział podatków

notatki oMówi się, że w Polsce mamy ogromne ilości podatków i tak faktycznie jest. Jednakże spróbujmy trochę ogarnąć ten nasz system podatkowy. Wszakże przecież w jakiś sposób można to zrobić. Gdybyśmy mieli sklasyfikować polskie podatki, to przede wszystkim należałoby je podzielić na podatki pośrednie i bezpośrednie. To podstawowy podział, który pokazuje te podatki, które obywatel musi bezpośrednio odprowadzać do budżetu, a które z nich są ukryte w innych opłatach. Kolejny podział podatku uwzględnia sam podmiot podatku. Można więc powiedzieć, że mamy podatki centralne oraz lokalne. Pieniądze trafiają więc odpowiednio bezpośrednio do budżetu państwa lub też do samorządów terytorialnych w tym drugim przypadku. Podatki w Polsce można sklasyfikować również z uwagi na przedmiot sprawy. W tym miejscu możemy wyróżnić cztery rodzaje podatków. Mamy zatem podatki dochodowe, przychodowe, majątkowe oraz podatki obrotowe.

Nie zarabiając zbyt wiele

inter wwwOd każdego zarobionego grosza zasadniczo płacimy stosowny podatek. Jednakże nie w każdej sytuacji reguła ta ma swoje potwierdzenie. W polskim systemie podatkowym istnieje bowiem coś takiego jak kwota wolna od podatku. Jeśli bowiem dany podatnik w danym miesiącu lub też w danym roku nie przekroczy określonej, zasadniczo niskiej kwoty zarobku, to od owego zarobku nie jest pobierany żaden podatek. Jest w tym duża słuszność, gdyż po co cokolwiek zabierać skoro dana osoba i tak niewiele zarobiła. Jednakże sam fakt tego, że od danego zarobku nie odprowadzamy żadnego podatku nie powoduje wcale, że nie ujawniamy tegoż zarobku w naszym zeznaniu podatkowym składanym z początkiem każdego roku. Jak najbardziej takie kwoty wolne od podatku również należy umieszczać w zeznaniach podatkowych. Zasadniczo każdego roku kwota wolna od podatku jest nieco inna i oczywiście jest ona z góry ustalana przez odpowiednie organy, aby było wiadomo, kto ma płacić podatek, a kto nie.

  • 1
  • 2