Wpisy autor: admin

Dziedziczenie testamentowe

pioroDziedziczenie testamentowe zachodzi wówczas, gdy spadkodawca przed śmiercią sporządza testament, w którym dysponuje swoim majątkiem. Dziedziczenie testamentowe ma wtedy pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, tzn., że zapisy testamentu będą miały pierwszeństwo przed określonym w ustawie porządkiem dziedziczenia. Testament jest jedyną formą rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Niegodność dziedziczenia może być stwierdzona przez sąd, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny ( a więc najczęściej innych spadkobierców). Termin do złożenia wniosku do sądu wynosi rok od momentu, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie powodującej niegodność dziedziczenia, nie później jednak niż 3 lata od daty otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy). Na skutek stwierdzenia niegodności dziedziczenia spadkobierca uznany za niegodnego traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca umiera nie pozostawiając po sobie testamentu. Oznacza to, że kolejność osób uprawnionych do dziedziczenia określa ustawa- kodeks cywilny. Dziedziczenie ustawowe może zachodzić też wtedy, gdy powołane do dziedziczenia osoby nie chcą lub nie mogą dziedziczyć.

Podatek od posiadania psa

dlugopisZawsze marzyliśmy o czworonożnym przyjacielu, stu procentach miłości i wierności ukrytych pod warstwą futra. Posiadanie psa to jednak nie tylko ocean przyjemności, długie spacery i to cudowne uczucie, gdy wracamy do domu a ktoś cieszy się jak szalony na nasz widok i wiemy, że cokolwiek by się nie stało ta radość na pewno jest szczera. Jednak pies to nie tylko same przyjemności. To przede wszystkim masa obowiązków i wydatków. Wiecie, że kiedyś psa uważano za towar luksusowy, a jego posiadaczy za ludzi bogatych i dlatego nakładano na nich dodatkowe podatki? Pierwsze podatki od posiadania psa wprowadzono w Prusach w 1810. W dzisiejszych Niemczech opłata ta nadal istnieje, a jej wysokość uzależniona jest od wielkości i rasy psa, a zwolnieni są tylko właściciele psów, którzy prowadzą ich hodowlę, przez co pies przyczynia się do zarabiania pieniędzy. Całe szczęście w Polsce w 2008 r. zniesiono podatek od posiadania psa. Jak zwykle intencje były dobre, jednak jak to w Polsce na intencjach się skończyło, co nikogo zresztą nie dziwi. W zamian za corocznie płacony podatek, szczepienia przeciwko wściekliźnie miały być darmowe, a jak wyszło, sami wiemy. I całe szczęście.

Pełnomocnictwo

pioro formularzZgodnie z kodeksem cywilnym źródłem umocowania w pełnomocnictwie jest jednostronne oświadczenie woli mocodawcy do pełnomocnika. Tak więc, pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby dokonuje czynności prawnych w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim do tej osoby. Pełnomocnictwo wystawia się głównie w sytuacjach kiedy dana osoba z przyczyn niezależnych od siebie nie może dopełnić wszystkich formalnych obowiązków związanych ze składaniem, bądź odbieraniem określonych dokumentów. Nie ma szczególnych ograniczeń co do zakresu działania pełnomocnika. Udziela się go jednak głównie w celu zawierania umów w czyimś imieniu, np. umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, umowy kupna sprzedaży samochodu, umowy o dzieło, umowy ubezpieczenia, umowy poręczenia, czy też umowy darowizny. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnikiem może być każdy, pod warunkiem że jest osobą fizyczną. Osoba prawna nie może nim zostać! Najważniejszym warunkiem, a zarazem ograniczeniem jest posiadanie przynajmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnej. Tak więc osoby do 13 roku życia, a także ubezwłasnowolnione prawnie nie mogą ani być pełnomocnikami, ani też takiego pełnomocnictwa udzielać. Pełnomocnictwa może udzielić zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Powstaje ono w chwili złożenia oświadczenia woli przez mocodawcę na rzecz pełnomocnika. Głównym warunkiem jaki trzeba spełnić, aby takie pełnomocnictwo móc wystawić jest zdolność do czynności do prawnych, czyli do możność nabywania, utraty czy kształtowania swoim działaniem praw i obowiązków.