Wpisy autor: admin

Podatki zostające w gminie

dlugopis nZasadniczo podstawowym bezpośrednim podatkiem, z jakim mamy na co dzień do czynienia jest ten dochodowy, który jest odprowadzany przez naszego pracodawcę. Jednakże innym rodzajem podatku, który również dotyka każdego z nas, jest podatek lub też podatki lokalne. Do tego rodzaju powinności płatniczych możemy zaliczyć pięć rodzajów podatków. Pierwszym z nich jest opłata targowa. Kolejny rodzaj lokalnego podatku to opłata miejscowa. Celowo na tym słowie zakończyliśmy, gdyż w tym miejscu trzeba wspomnieć o kolejnym rodzaju opłaty lokalnej, a jest to opłata miejscowa w tych miejscowościach, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Mamy jeszcze dwa rodzaje opłat lokalnych, a chodzi o opłatę uzdrowiskową oraz o opłatę za posiadanie psa. Oczywiście są to tylko takie ogólne wytyczne na temat poszczególnych rodzajów opłat lokalnych. Każda z nich rządzi się swoimi prawami, przy których możemy wyróżnić również pewne odstępstwa.

Gdy coś podatnik przeskrobie

kara podatkiZasadniczo jeśli ktoś zawsze na czas płaci wszelkie podatki, nie musi się obawiać żadnych sankcji, kontroli i odsetek karnych. Zasadniczo nie, ale na temat ewentualnych odsetek karnych, które można zapłacić warto cokolwiek wiedzieć. Rodzajów tychże odsetek możemy mieć kilka. Pierwsze są odsetki ustawowe. Na ich temat wystarczy powiedzieć, że wynoszą one 13% w skali roku. Prawo podatkowe wyróżnia jednakże jeszcze dwa rodzaje odsetek podatkowych. Pierwszy z tych dwóch rodzajów to odsetki od zaległości podatkowych. Ich wysokość wynosi 10% w skali roku, a są one naliczane wedle odpowiedniego wzoru. Ostatnim z rodzajów odsetek karnych są obniżone odsetki od zaległości podatkowych. Te mają najniższą spośród wszystkich możliwych wartość i wynoszą 7,5% w skali całego roku. W tym przypadku również obowiązuje konkretny wzór, wedle którego naliczane są owe odsetki. Oczywiście najlepiej jest nie mieć z nimi w ogóle do czynienia, ale czasem może nas coś zaskoczyć.

Granice skali podatkowej

duzokasyW problematyce związanej z polskimi podatkami i koniecznością ich płacenia pojawia się pojęcie skali podatkowej. Tak w zasadzie to z pojęciem tym styka się każdy z nas pośrednio przez cały rok, a bezpośrednio na pewno wówczas, gdy wypełniamy nasze roczne zeznanie podatkowe. Obecnie obowiązująca w Polsce skala podatkowa obejmuje okres od 1 stycznia roku 2009 aż do końca roku 2014. Można ją podzielić na dwie części. Jeśli ktoś w ciągu danego roku wykazuje dochody poniżej kwoty 85528 złotych, to jego podatek wynosi 18% określonej kwoty dochodu pomniejszony o wartość równą 556 zł. i 02 grosze. Jeśli jednak ktoś osiągnął wyższe dochody niż te, które podano, to jego podatek w danym roku wyniesie 14839,02 złote wraz z 32% kwoty nadwyżki ponad owe 85528 złotych. Jak skala podatkowa będzie wyglądała od roku 2015? Tak naprawdę trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć, ale zasadniczo te kwoty powinny być nieco zbliżone do tego, co jest teraz.

Podział podatków

notatki oMówi się, że w Polsce mamy ogromne ilości podatków i tak faktycznie jest. Jednakże spróbujmy trochę ogarnąć ten nasz system podatkowy. Wszakże przecież w jakiś sposób można to zrobić. Gdybyśmy mieli sklasyfikować polskie podatki, to przede wszystkim należałoby je podzielić na podatki pośrednie i bezpośrednie. To podstawowy podział, który pokazuje te podatki, które obywatel musi bezpośrednio odprowadzać do budżetu, a które z nich są ukryte w innych opłatach. Kolejny podział podatku uwzględnia sam podmiot podatku. Można więc powiedzieć, że mamy podatki centralne oraz lokalne. Pieniądze trafiają więc odpowiednio bezpośrednio do budżetu państwa lub też do samorządów terytorialnych w tym drugim przypadku. Podatki w Polsce można sklasyfikować również z uwagi na przedmiot sprawy. W tym miejscu możemy wyróżnić cztery rodzaje podatków. Mamy zatem podatki dochodowe, przychodowe, majątkowe oraz podatki obrotowe.

Dziewięć aspektów opodatkowania

internet kompZapewne znana nam jest sama nazwa podatku od czynności cywilnoprawnych, jednakże przybliżmy to pojęcie i przyjrzyjmy się sytuacjom, w których taki podatek jest konieczny do uiszczenia. Przede wszystkim należy zauważyć, że podatek od czynności cywilnoprawnych ściśle łączy się z zawieraniem pewnego rodzaju umów. Charakter tychże umów decyduje o tym czy należy uiścić ten podatek, czy też nie. Dziewięć rodzajów umów podlega obowiązkowi zapłacenia tego rodzaju podatku. Są to następujące umowy: Umowa pożyczki, umowa darowizny, umowa dożywocia, umowa sprzedaży lub zamiany rzeczy, ustanowienie hipoteki, umowa założycielska spółki, umowa depozytu nieprawidłowego, ustanowienie użytkowania odpłatnego oraz umowa o podział spadku i zniesienie współwłasności. Te wszystkie rodzaje umów, które muszą być potwierdzone notarialnie, jednocześnie pociągają za sobą konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Specyficzna forma rozliczania

37pitPrawo podatkowe dopuszcza w Polsce różne formy rozliczania się z fiskusem. Jedną z możliwości, jaką mają do dyspozycji pewne podmioty jest karta podatkowa. Kto może się w ten sposób rozliczać? To oczywiście regulują odpowiednie przepisy prawa. Mówią one wyraźnie, iż poprzez kartę podatkową z fiskusem mogą rozliczać się osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczo- usługową, wytwórczo- usługową oraz handlową. Między innymi takie możliwości przysługują osobom, które prowadzą usługi krawieckie, tapicerskie, zegarmistrzowskie, zajmują się handlem detalicznym, działalnością rozrywkową, gastronomiczną, usługami transportowymi lub też prowadzą wolne zawody. Jednocześnie aby móc rozliczać się poprzez kartę podatkową, konkretne podmioty nie mogą korzystać z usług innych podmiotów. Jednocześnie również, jeśli ktoś wybiera taką formę rozliczania się z fiskusem, to automatycznie nie ma prawa do jakichkolwiek ulg oraz odliczeń od podatku i dochodu.

Nie zawsze spadek jest szczęściem

okulary pracaOtrzymywanie spadku po kimś najbliższym nie zawsze wiąże się z samymi korzyściami. Ta sama kwestia dotyczy pojęcia darowizny. Jeśli chodzi o te kwestie to na pewno są pewne ograniczenia w zakresie koniecznego do zapłacenia podatku. Jeśli chodzi o najbliższą rodzinę, to jest ona zwolniona z konieczności uiszczania podatku od spadku jeśli oczywiście w ciągu sześciu miesięcy od daty otwarcia spadku, poinformuje ona właściwy urząd skarbowy. Ta sama kwestia dotyczy darowizny na linii najbliższej rodziny. Jeśli jednak dana darowizna lub spadek są przekazywane na mocy dokumentów sporządzonych w kancelarii notarialnej, to obowiązek poinformowania urzędu skarbowego spada na tę kancelarię. Jeśli jednak mówimy o relacjach rodzinnych, ale tych nie najbliższych, to darowizna i spadek są obarczone obowiązkiem zapłacenia podatku. Nie ulega wątpliwości, że nie w każdej sytuacji przyjęcie spadku lub darowizny jest dla danej osoby korzystne.

I stąd to właśnie wynika

racjunekZasadniczo osoba fizyczna udając się do sklepu, otrzymuje paragon i na tym cała transakcja się kończy. Bywają jednakże przypadki, kiedy istnieje konieczność wystawienia faktury VAT lub takie jest życzenie klienta. Z czego to wynika? Oczywiście z przepisów ustawy, a tak dokładnie chodzi o ustawę o podatku od towarów i usług z roku 2004 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z roku 2008. Kierując się ogólną zasadą przyjętą w przepisach ustawowych, obowiązek wystawienia faktury za dany towar lub usługę następuje w terminie nie dłuższym niż siedem dni od czynności sprzedaży. Jednocześnie ustawodawca przewidział określoną i zamkniętą ilość transakcji, przy których można wystawić fakturę zanim dana usługa zostanie wykonana lub też dany towar wydany kupującemu. Otrzymanie płatności przez sprzedającego również może nastąpić przed wydaniem towaru lub wyświadczeniem danej usługi. Jak jednak podkreślono, taka możliwość jest w dużym stopniu ograniczona.

Nie zarabiając zbyt wiele

inter wwwOd każdego zarobionego grosza zasadniczo płacimy stosowny podatek. Jednakże nie w każdej sytuacji reguła ta ma swoje potwierdzenie. W polskim systemie podatkowym istnieje bowiem coś takiego jak kwota wolna od podatku. Jeśli bowiem dany podatnik w danym miesiącu lub też w danym roku nie przekroczy określonej, zasadniczo niskiej kwoty zarobku, to od owego zarobku nie jest pobierany żaden podatek. Jest w tym duża słuszność, gdyż po co cokolwiek zabierać skoro dana osoba i tak niewiele zarobiła. Jednakże sam fakt tego, że od danego zarobku nie odprowadzamy żadnego podatku nie powoduje wcale, że nie ujawniamy tegoż zarobku w naszym zeznaniu podatkowym składanym z początkiem każdego roku. Jak najbardziej takie kwoty wolne od podatku również należy umieszczać w zeznaniach podatkowych. Zasadniczo każdego roku kwota wolna od podatku jest nieco inna i oczywiście jest ona z góry ustalana przez odpowiednie organy, aby było wiadomo, kto ma płacić podatek, a kto nie.

Na co idą nasze podatki

pitskladaniePo pierwsze szkolnictwo. Tak, wszyscy wiemy, jak dzielnie przedstawiciele władz wspierają szkolnictwo, jednocześnie wywołując coraz większy mętlik w głowach zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli, którzy już coraz mniej wierzą w swoje powołanie niesienia kaganka oświaty. Następie tak kochani państwo, opieka zdrowotna, która uwaga u nas w kraju również jest darmowa. Tak, tak, dobrze widzicie. Za opiekę lekarską nie powinniśmy płacić, bo na to idą pieniążki z naszych podatków. A jak jest w praktyce wie każdy, kto próbował przebadać się w ramach NFZ. Po drodze są rozmaite DPSy, Domy Dziecka i poprawczaki, czyli więzienia dla początkujących. Z tych pieniędzy utrzymują się zakłady karne, Straż Graniczna, która jakoś sobie radzi, policja, której funkcjonariusze tylko wzdychają słysząc o pieniądzach, które na nią są przeznaczone, bo żaden z nich jakoś ich jeszcze nie zauważył. A jednak nie, przepraszam. Niektórzy nawet BMW dostali. A na koniec oczywiście nasza armia, o której może lepiej nie pisać ani słowa. Niech wystarczy fakt, że żołnierze słysząc o profesjonalizacji i modernizacji tylko śmieją się z niedowierzaniem, bo jak jest wiedzą najlepiej.